OFERTY

Gwarancja najwyższej jakości nauczania!

 • Innowacyjne metody nauczania nastawione na komunikację
 • Profesjonalna kadra lektorów z dużym doświadczeniem
 • Indywidualne podejście do słuchacza
 • Miła atmosfera zajęć
 • Komfortowa nauka w małych grupach (max 6 - 8 osób)
 • Wszystkie poziomy zaawansowania
 • Atrakcyjne ceny

Polecamy nasze kursy

 • Dla dzieci - skuteczne nauczanie poprzez gry i zabawy językowe
 • Kursy dla młodzieży - ćwiczymy funkcje komunikacyjne w ciekawy i nowoczesny sposób jednocześnie skutecznie ucząc gramatyki
 • Kursy maturalne - program kursów ściśle dostosowany do wymogów i zadań które stawia nowa matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • Kursy dla dorosłych - doskonalimy umiejętność praktycznego porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego lub zawodowego
 • Kursy certyfikatowe - przygotowanie do najpopularniejszych na rynku europejskim egzaminów międzynarodowych - PET FCE CAE CPE
 • Język biznesu - uzyskanie poziomu profesjonalizmu językowego w obszarze działalności zawodowej

Kursy Online

Studio Języka Angielskiego poszerza swoją ofertę o KURSY ONLINE dla klientów indywidualnych oraz grupowych; dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Kursy online są prowadzone w identyczny sposób jak zajęcia w trybie stacjonarnym. Na zajęciach uczniowie ćwiczą wszystkie umiejętności językowe, tj. mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie czy też gramatykę lub słownictwo. Lekcje angielskiego online są prowadzone na żywo w czasie rzeczywistym. Wszystko czego potrzebujesz to komputer, smartfon lub tablet z dostępem do internetu oraz podręcznik.

Zalety kursu online

 • Zajęcia online z dowolnego miejsca na świecie
 • Z góry ustalone terminy zajęć
 • Brak dodatkowych kosztów związanych z dojazdem do szkoły
 • Oszczędność czasu

Nasze kursy

Oferta dla słuchaczy

Proponujemy zajęcia w grupach od 4 do 8 osób. Tak niewielkie klasy sprzyjają skutecznemu nauczaniu oraz ułatwiają aktywność i samodzielność wszystkich słuchaczy.

Stawiamy słuchaczy w centrum procesu nauczania, co pozwala na indywidualne podejście do każdego z nich. Ponadto jedna lekcja w naszej szkole kosztuje tylko 12 zł, dzięki czemu nasza oferta jest najkorzystniejsza nie tylko w całym Dzierżoniowie, ale również w regionie.

Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat prowadzone są raz w tygodniu. Zajęcia to 60 minut (17zł za lekcję) lub 45 minut (15 zł) konstruktywnej i ekscytującej zabawy językiem angielskim.

W przypadku dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej, młodzieży oraz osób dorosłych semestr obejmuje 65 godzin lekcyjnych, a cały rok szkolny – 130. Spotykamy się albo w poniedziałki i środy, albo we wtorki i czwartki. Zajęcia trwają 90 minut, co oznacza, że tygodniowo realizujemy 4 godziny lekcyjne. Taki układ pracy dotyczy wszystkich kursów oferowanych przez SJA 5 o’clock oprócz kursów maturalnych. Tu semestr pracy to 50 godzin, a cały rok szkolny – 100. Wynika to z faktu, że grupy maturalne mają zajęcia tylko do końca kwietnia. Dodatkowe informacje dotyczące zniżek, dni zajęć, poziomów oraz sposobu rekrutacji mogą Państwo uzyskać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem:


Oferta dla słuchaczy

Oferta dla firm

Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania, zarówno grupowe, jak i indywidualne dla kadry kierowniczej. Oprócz standardowych programów ogólnych możemy zaproponować dodatkowe moduły specjalistyczne.

Wszyscy nasi lektorzy posiadają wyższe wykształcenie filologiczne, co świadczy o ich pełnym przygotowaniu językowym i metodycznym. Posiadają także kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych w firmach specjalizujących się w różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki, np. tekstylia, przemysł samochodowy media i reklama oraz inne.

  Nasi klienci korporacyjni:

 • Faurecia
 • Polst
 • Takata
 • Metzeler
 • Interminglass
 • Stangl Polska Sp. z o. o.
 • Wałbrzych International Production
 • Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
 • Nowe Wiadomości Wałbrzyskie
 • Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie.

Zajęcia są regularnie hospitowane i oceniane przez metodyków Szkoły. Zajęcia prowadzimy w siedzibie klienta, zapewniając dostarczenie dodatkowych pomocy naukowych (np. kserokopie ćwiczeń) oraz audiowizualnych niezbędnych do prowadzenia zajęć.


Oferta dla firm

  Nasza oferta obejmuje:

 • bezpłatny test wstępny pozwalający na precyzyjne ustalenie poziomu zaawansowania językowego słuchaczy w celu podziału na grupy i dobrania odpowiedniego programu i materiałów szkoleniowych,
 • bezpłatną lekcję pokazową,
 • zajęcia językowe na najwyższym poziomie z lektorami przygotowanymi pod każdym względem do ich prowadzenia (metodyka, materiały),
 • program w pełni odpowiadający Państwa oczekiwaniom i potrzebom (tematyczne suplementy, programy seminaryjne typu: telefonowanie, korespondencja, negocjacje, prezentacje),
 • ujednolicony system raportowania dotyczący wszystkich zamówionych przez Państwa kursów,
 • regularną ocenę wyników pracy i dostarczanie raportów o postępach w nauce,
 • systematyczne dostarczanie raportów o frekwencji,
 • dostosowanie intensywności zajęć, ich terminów i godzin do życzeń zleceniodawcy,
 • atrakcyjną cenę, która nie zależy od liczby osób w grupie (sugerowana przez nas optymalna wielkość grupy to 2-6 osób, akceptowalne maksimum to 12 osób). Cena jest taka sama dla kursów ogólnych, jak i nastawionych na biznes, o ile nie wymagają przygotowania programu autorskiego,
 • możliwość odwołania zajęć przez klienta na 24 godziny przed ich planowanym terminem telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Standardowe zajęcia oferowane przez naszą szkołę prowadzone są wyłącznie w języku angielskim i kładą nacisk na swobodę konwersacji (mówienie i rozumienie) oraz poszerzenie zasobu słownictwa. Lektor skłania uczestników do maksymalnego zaangażowania w czasie zajęć, natomiast tzw. "praca domowa" jest zazwyczaj opcjonalna (w zależności od czasu, jakim dysponuje uczestnik) i polega głównie na utrwalaniu bieżącego słownictwa.


Metody nauczania

W Studiu Języka Angielskiego 5 o’clock nauczamy tzw. metodą komunikacyjną Jej głównym celem jest opanowanie praktycznych zagadnień języka angielskiego. Naszym priorytetem jest pogłębienie i dalszy rozwój praktycznych sprawności językowych takich jak: mówienie, słuchanie, czytanie, znajomość słownictwa oraz gramatyki. Największy nacisk kładziemy na ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne.

Nasze kursy są starannie zaplanowane i w ich trakcie lektorzy realizują ustalone cele. Podczas kursu przeprowadzane są systematyczne powtórzenia materiału oraz okresowe testy. Dzięki nim możliwa jest weryfikacja postępów, jak i utrwalenie zdobytej wiedzy. Nasi słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, co umożliwia im praktyczne użycie nowo zdobytej wiedzy. Lekcje prowadzone są prawie wyłącznie w języku angielskim, dzięki czemu słuchacze wyrabiają sobie nawyk kreatywnego myślenia przy posługiwaniu się językiem angielskim.

Szczególnie na niższych poziomach zaawansowania językowego wykorzystywana jest metoda sytuacyjna. Polega ona na naśladowaniu rzeczywistości: odegraniu zestawu ról, zgodnie z ich realizacją w życiu codziennym. Jest to zabawa „na niby”, służąca do ćwiczenia reakcji np. w sklepie, w restauracji, na stacji itd.

Nasze kursy oparte są na podręcznikach wydawnictwa LONGMAN, wzbogaconych o materiały audiowizualne. Lektorzy starają się również urozmaicić zajęcia dodatkowymi materiałami, zaspokajając w ten sposób indywidualne potrzeby słuchaczy. Kursy w SJA 5 o’clock polegają na łączeniu pracy na zajęciach z pracą własną słuchaczy, co owocuje szybszymi postępami w nauce.


Metody nauczania

Poziomy Zaawansowania

KURSY DOSTĘPNE W STUDIO JĘZYKA ANGIELSKIEGO 5 O'CLOCK


KURSY JĘZYKOWE W SJA 5 O'CLOCK ENGLISH LANGUAGE COURSES IN 5 O'CLOCK SCHOOL COMMON EUROPEAN FRAMEWORK

Children/Dzieci
Język angielski poziom początkujący 1 General English starter level 1 pre-A1
Język angielski poziom podstawowy 2 General English elementary level 2 A1
Język angielski poziom średni 3 General English pre-intermediate level 3 A2

Youth/Młodzież
Język angielski poziom początkujący 1 General English starter level 1 pre-A1
Język angielski poziom podstawowy 2 General English elementary level 2 A1
Język angielski poziom średni 3 General English pre-intermediate level 3 A2
Język angielski poziom zaawansowany 4 General English intermediate level 4 B1

Adults/Dorośli
Język angielski poziom początkujący 1 General English starter level 1 pre-A1
Język angielski poziom podstawowy 2 General English elementary level 2 A1
Język angielski poziom średni 3 General English pre-intermediate level 3 A2
Język angielski poziom zaawansowany 4 General English intermediate level 4 B1
Język angielski poziom doskonalenia językowego 5 General English upper-intermediate level 5 B2
Kurs przygotowawczy do egzaminu 6 First Certificate in English preparatory course level 6 B2+
Język angielski poziom pre-CAE 7 General English pre-CAE level 7 C1
Kurs przygotowawczy do egzaminu 8 Certificate in Advanced English preparatory course level 8 C1+


Podział zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework).
Zobacz na www.cambridgeenglish.org

A1– Użytkownik początkujący - Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

A2 - Użytkownik początkujący - Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

B1 - Użytkownik samodzielny - Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

B2 - Użytkownik samodzielny - Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.

C1 - Użytkownik zaawansowany - Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

C2 - Użytkownik zaawansowany - Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.


O nas

Studio Języka Angielskiego 5 o’clock jest szkołą specjalizującą się w nauczaniu języka angielskiego.

Jest to niewielka szkoła, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu indywidualne podejście do ucznia oraz rodzinną atmosferę. W połączeniu z nowoczesnymi i profesjonalnymi metodami nauczania daje to rewelacyjne efekty! Nasi słuchacze czują się tu znakomicie, co potwierdzają po zakończonym kursie.

W SJA 5 o’clock nauczamy łącząc wiedzę językową i kulturową oraz rozwijając zdolności komunikacyjne. Wykorzystujemy zróżnicowane zadania, co zapobiega znużeniu i motywuje do nauki (symulacje autentycznych zdarzeń, odgrywanie ról, techniki pracy zbiorowej, praca na przykładach z życia codziennego, nowoczesne metody multimedialne). Wszyscy słuchacze w grupach dorosłych otrzymują wraz z podręcznikami płyty DVD z krótkimi sekwencjami filmowymi, które nawiązują leksykalnie i gramatycznie do materiału realizowanego na zajęciach. Płyty te są wykorzystywane podczas lekcji z lektorem, natomiast słuchacz może ich używać również samodzielnie w domu.

Postęp w nauce naszych słuchaczy jest dla nas naistotniejszym celem, dlatego w SJA 5 o’clock dokładamy wszelkich starań, aby po naszym kursie uczestnik mógł powiedzieć, iż nie tylko uczył się języka angielskiego, ale że się go nauczył. Jednym z ważnych elementów nauki języka jest sprawdzanie wiedzy i dlatego też nasi słuchacze są na bieżąco testowani. W większości grup jest to od 4 do 6 testów, które są zawsze zapowiedziane i do których słuchacze przygotowują się wraz z lektorem. Pozwala to również samemu słuchaczowi na sprawdzenie, na jakim poziomie opanowuje nowy materiał – czyli jak dobrze wydaje swoje pieniądze.

Program nauczania zakłada sporo pracy własnej ucznia, ale nauka z nami staje się przyjemnością!

Materiały

Na wszystkich poziomach korzystamy z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, podręczników dostosowanych do potrzeb słuchaczy, jak również materiałów dodatkowych, prezentujących różnorodność stylów językowych (prasa, film, muzyka). Dzięki temu zajęcia są interesujące i urozmaicone, a przede wszystkim przynoszą efekty.

Nasz zespół lektorów

Lektorzy naszej szkoły posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie. Jesteśmy grupą dynamicznych osób o przyjaznym podejściu do słuchacza, co sprawia, że atmosfera na zajęciach jest miła. Lektorzy służą pomocą w zrozumieniu trudniejszych zagadnień, a słuchacze, którzy nie uczestniczyli w zajęciach z powodu choroby, mogą spotkać się z lektorem, aby nadrobić zaległości.

Grzegorz Szumilak

Grzegorz Szumilak - lektor

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia angielska. Zajmuję się uczeniem języka angielskiego od 2003 roku. Od 2006 prowadzę wspólnie z żoną Studio Języka Angielskiego 5 o’clock. Uczenie to dla mnie sama przyjemność – uwielbiam spotykać się z moimi słuchaczami i prowadzić z nimi lekcje. Uważam, że efektywne nauczanie jest możliwe poprzez angażowanie ludzi w interaktywne i zabawne ćwiczenia prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Moim zadaniem oprócz nauczania jest wywołanie uśmiechu na twarzach moich słuchaczy. Zapraszam na moje zajęcia, a zapewniam Cię, że nie tylko nauczysz się języka angielskiego, ale i rozerwiesz po męczącym dniu w pracy lub szkole.

Poza pracą niezmierną przyjemność sprawia mi spędzanie czasu z moim wyjątkowym synkiem. Jestem też fanem futbolu, interesuję się historią, lubię gry komputerowe i stand-up.

Małgorzata Szumilak

Małgorzata Szumilak - lektor

Prawie za każdym razem kiedy nowo poznana osoba pyta mnie o mój zawód, widzę na jej twarzy współczucie, a zaraz potem ogromne zdziwienie, kiedy mówię, że kocham swoją pracę. Uwielbiam kontakt z ludźmi i przede wszystkim lubię obserwować ich postępy w nauce. Lubię momenty, kiedy moi uczniowie przychodzą do mnie i mówią, że się opłacało, że nasz wspólny wysiłek na zajęciach zaowocował na wakacjach czy w pracy. Uczę języka angielskiego od 12 lat, a od 2006 roku w swojej własnej szkole. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Wierzę, że na naukę nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno.

Poza pracą uwielbiam spędzać czas z moją rodziną i czytać książki.

Tomasz Bałakut

Tomasz Bałakut - lektor

Język angielski od dzieciństwa był obiektem moich zainteresowań. Znalazło to odzwierciedlenie w mojej ścieżce edukacyjnej, którą okazały się być ukończone w 2015 roku studia filologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Poza pracą lektora (i czasami tłumacza) językiem angielskim zajmuję się również hobbystycznie, wciąż zgłębiając kolejne zawiłe aspekty tego środka komunikacji. Moją pasją jest kolarstwo - zarówno to profesjonalne oglądane w telewizji, jak i czynnie uprawiane po dolnośląskich szosach. Oprócz tego w sezonie letnim mnóstwo czasu spędzam w przydomowym sadzie i ogrodzie; zimą wolny czas spędzam na górskich wyprawach i spotkaniach ze znajomymi.

Przekazywanie wiedzy innym osobom jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących zajęć, dlatego nauczanie języka angielskiego sprawia mi olbrzymią radość.